Valge embeder

Storrepr. Karin Gabrielsen 918 25 551 rleir12storrep@oddfellow.no
Fung. Eks HM Kari Sonja Ekeland 997 49 490 ks-ekela@online.no
HM Lillian Nilsen 958 80 985 rleir12hm@oddfellow.no
YP Hege Ottesen 454 70 228 hegebeate1967@hotmail.com
Dep. HM Randi Pedersen 917 36 144 rleir12dephm@oddfellow.no
Sekr. Nina Julianne Olsen 900 34 027 rleirsekr@oddfellow.no
Skm. Lene Kastnes   rleirskm@oddfellow.no
Fører Janne K. Johansen 952 87 562 janne.kristine.johansen@tromso.kommune.no

 

Utnevnte embeder

 

Insp. Rigmor Olsen 911 69893 rigmorols1@gmail.com
Musikkansv. Sigrun F. Skjerlie 962 31 701 sigrunskjerlie@hotmail.com
1. Leirvakt Elisabeth Kraknes 986 15 544 elisabeth@jpmas.no
3. Leirvakt Reidun Rønne 452 21 049 reidunroenne@gmail.com
4. Leirvakt Magna Svendsen 90666 873 mag-s@online.no
1. Teltvakt Sollaug Ingebrigtsen 992 31 310 so.in@online.no
2. Teltvakt Anne Katrine Garfjell Storli 916 63 402 storli29@online.no
Insp.ass. Reidun Jenssen 416 86 476 rejensse@online.no
Indre Leirv. Pauline Sørheim 922 11 344 pauline.sorheim@gmail.com
Ytre Leirv. Astri Johsen 928 88 303 ahele-jo@online.no
Herold Maria Julianne Johasen 916 01 657 m-joh3@online.no