Det var en høytidelig og vakker seremoni den 9. januar 2012, da vår søster Astrid Storhaug ble tildelt sin Veteranjuvel for 40 års medlemsskap i Odd Fellow Ordenen.

Søster Astrid Storhaug ble tatt opp i Odd Fellow Ordenen den 13. desember 1971, og har hatt flere embeder gjennom årene.

Tildelingen ble foretatt av DSS Helga Vargdal.

Etter seremonien var det dekket et vakkert festbord, hvor vi inntok et deilig søstermåltid.

Mange rosende ord ble veteranen til del, og vår nye veteran, som går i sitt 100. år, fortalte gode og morsomme losjeopplevelser gjennom 40 år. 

Også Odd Fellow-koret fikk anledning til å hedre veteranen med sang.

Tilstede var også to tidligere 40 års veteraner, søster Anna Tokle og søster Hildegunn Hartviksen.

Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker