OM str. Hilde- Karin Finseth Tellefsen

 

90 99 08 47

UM str. Inger Lene Høgseth

 

41 55 89 39

Sekr str. Lisbet Tellefsen

 

90 07 78 01

Skm. str. Grethe Gundersen

 

48 25 03 21

CM. str. Grethe Moen

 

48 03 75 49

Kap. str. Lillian Borgen

 

 99 42 92 57

Eks.OM str. Liv Langfeldt Olsen

 

 47 23 16 10

Inspektør           Rita S Flooer

41 57 00 86

Indre Vakt         Marit Kristiansen.

91 55 80 74

Ytre Vakt           Tora S Andersen

91 37 79 43

OM H.Ass.         Marit Saltrøe

45 00 33 98

OM V Ass.        Ellen Synnøve Jensen

99 37 79 43

UM V Ass .        Wenche Lise Olsen

90 02 45 56

UM V Ass.         Johanna Kahrs

90 53 16 23

CM H Ass.         Elsa Brit Endresen

97 12 89 32

CM V Ass.         Åse Hovet

90 72 02 03

Ins Ass.             Trude Haugen

91 64 81 46

Arkivar                Reidun Lindeberg

91 58 25 33

Mus.Ansv.         Astri Gulbrandsen

41 57 00 86

Lys Ansv.           Kari Asvald

41 57 00 86

Herold               Randi Torjussen

48 27 31 59