«Nevnd for utadrettet arbeid» (§11-1) 

OM Kenneth Fredriksen

Fung.Eks OM Odd Tore Nøding

Eks.UM Jon Eyvind Noor

Kap Reidar Ellenes

CM Knud Magnus Lohne

 

«Nevnd for omsorg» (§11-2) 

Eks. OM Øyvind Nicolaysen

Eks. OM Odd Helge Kjellemo

YV Sigurd Bjørn Kastrud

IV Tore Andreas Bentsen

Insp Eivind Johannes Albrektsen

 

«Nevnd for anskaffelser» (§11-3) 

Inspektør

Inspektør ass.

CM Knud Magnus Lohne

OM Høyre ass Arild Mulstad Syvertsen

 

«Privatnevnd» (§11-5) 

UM Lyder Asbjørn Amundsen 

CM Knud Magnus Lohne

Eks.UM Jon Eyvind Noor

Nye brødre

 

Nevnd for «Broderfond»

OM Kenneth Fredriksen

UM Lyder Asbjørn Amundsen

Sekr Søren Kristian Tallaksen

 

Eks OM Øyvind Nicolaisen ble utnevnt til logens fører.

Eks OM Asbjørn Berås og UM Lyder Asbjørn Amundsen ble utnevnt til kontakter for huseier.

Brannvakter er inspektør og insp.ass.