Nevnd for Logens Styrkelse og Ekspansjon               

Storrepr.                     Anne-Helene Kurås

Eks OM                      Liv Inger Bjørnstad

Eks OM                      Lillian Novik Nilsen

UM                             Hilde-Kari Lillevik

Str.                              Kristianna Rist

Str.                              Ranveig Taraldsen Lassche                  

Vara:                          Eks OM May-Britt Allstrin

 

 

Nominasjonsnevnd

Eks OM                      Liv Inger Bjørnstad

Eks OM                      May-Britt Allstrin

UM                             Hilde-Kari Lillevik

Str.                              Merethe E. Størkersen

Str.                              Kristianna Rist

Vara:                          Eks OM Anny Karin Angelsen

           

 

Finansnevnd

Kapellan                     Berit Antonsen

Eks Skattmester          Lill Ranveig Eilertsen              

Musikkansvarlig         Tove Beiermann Hartviksen

Vara:                          Eks Skattmester Astrid Nymo  

 

 

Revisjonsnevnd

Eks Kasserer               Kirsten Janson

Eks Kasserer               Gerd Holmen

Str.                              Aud Lillevik