DRIFTSREGNSKAP 30.06.2019 Budsjett 2019 Budsjett 2018
INNTEKTER      
Kontingent 1.halvår -110 400,00 -111550,00 -115 000,00
Kontingent 2.halvår   -113 850,00 -118 450,00
Gradsgebyr Troskapsgraden -1 500,00 -1 500,00 -1 500,00
Gradsgebyr 1. grad -400,00 -200,00 -400,00
Gradsgebyr 2. grad -400,00 -400,00 -200,00
Gradsgebyr 3.grad -600,00 -400,00 -200,00
Annet salg Medlemsbøker/hansker -900,00 -500,00 -500,00
MVA-kompensasjon   -26 000,00 -18 000,00
Inntekt lotteri Landsak 2016-2019 -15 466,00 0,00  
Søsterskilling overført -3 000,00    
Renteinntekter   -500,00 -500,00
Inntekt grasrot  -5 109,88 -6 000,00  
Motatte gaver (40 års jub.) -2 500,00    
Andre innt. (40 års jub. + stjernehimmel) -6 878,64 -14 250,00 -2 500,00
Privatnemd -77 782,69 -100 000,00 -100 000,00
SUM  INNTEKTER -224 937,21 -375 150,00 -357 250,00
   
UTGIFTER      
Varekjøp Medlemsbøker/hansker etc. 900,00 500,00 500,00
Leie Ordenslokaler 55 000,00 166 000,00 170 000,00
Telefon / Porto,Frakt 32,00 3 000,00 3 000,00
Blomster og Gaver 4 287,00 2 500,00 5 000,00
Kontorutstyr/ rekvisita   3 500,00 1 500,00
Overført søsterskilling  3 000,00 6 000,00 6 000,00
Andre adm. Utg. boksleie/brønnøysundreg. Deltageravg. Fokus kont. Etc. 8 774,00 7 000,00 7 000,00
Tilskudd Begravelsesfond 13 464,00 23 100,00 21 389,00
Utgifter landssak overført Stor Logen 10 266,00    
Utgifter Sosialfond SOS 1 800,00    
utgifter (40 års jub. + stjernehimmel) 6 878,64 14 280,00  
Ordenm.støttef for loger/ leire 380,00 400,00 396,00
Kontingent D N Storloge 33 725,00 33 500,00 33 165,00
Bidrag til Storlogens adm.fond 950,00 1 000,00 990,00
Bidrag til Storlogens støttefond 1 425,00 1 500,00 1 485,00
Bidrag til Storlogens humanitære  950,00 1 000,00 990,00
Veteranjuvel+nåler   4 000,00 2 000,00
Ordensutstyr 2 304,00 4 500,00  
Fotografering 0,00 1 000,00 500,00
Tap medlemskontigent 1 150,00    
Privatnemd utgifter 85 645,82 100 000,00 100 000,00
SUM  UTGIFTER 230 931,46 372 780,00 353 915,00
    745 560,00  
Driftsresultat 5 994,25 -2 370,00 -3335
Finans utgifter      
Finans inntekter   -500,00  
Årsresultat   -2 870,00  
Overført  fondene      
Overført til Egenkapital      
Underskudd      
       
Overskudd      
Kristiansand 30.06.2019      
Grete Gundersen      
Skattmester