Buskerud

Kollegiet 2019 - 2021

Publisert

Bak fra v: Skm. Ragnar Myrdal – Sekr. Odd-Henry Skaar – YP. Gunnar Bakervik – 1.HM. Arne Eugen Svendsen – 2.HM: Bjørn Brox

Foran fra v:  Eks. HP  Børge Alxandersen  –  HP Thorstein Finnerud  –  Storrepr. Osvald Inderberg