VALGTE​ ​NEVNDER:

Nevnd​ ​for​ ​styrkelse​ ​og​ ​ekspansjon

Leder: Storrepr. ​Laila​ ​Kristiansen

Eks OM Torill Sletteng

Eks OM May Karin Albertsen

Anne Synnøve Amundsen

Lillian Kristoffersen

Anneli June Nilsen

Sissel Eide

Vara: Eks OM​ ​Elin​ ​Elisabeth​ ​Hagen

 

Nominasjonsnevnd

Leder: Eks OM Torill Sletteng

Eks DSS Anne Harriet Kvalheim                 

Eks​ ​Storrepresentant​ ​Kari​ ​Berg

Eks ​OM​ ​May​ ​Karin​ ​Albertsen

UM Lillian Sofie Haukland

Else Utby                                            

Vara:​ ​Eks​ ​DSS​ ​Gunvor​ ​Moe​ ​Winther

 

Finansnevnd

Leder: Turid Holst Andersen ​

Ingrid Synnøve Ellefsen

Vigdis Johanne Thuv

Vara:​ ​Sissel Nilsen

 

Revisjonsnevnd

Leder 1. periode: Elsa Hogndal Sund

Leder 2. periode: Else Utby

Sissel Eide

Aud Jenny Klette

 

UTVALGTE NEVNDER:

Nevnd for omsorg

Leder: Evy Marlen Mårnes

Nina Hvidsten Hoff

Bjørg Hulda Wian Lekang

Berit Midthun

Aud Jenny Klette

 

Nevnd for anskaffelse

Leder: Anneli June Nilsen

Anita Frønning Olsen

Anne Lise Dahlmo

 

Nevnd​ ​for​ ​utadvendt​ ​arbeid

Leder: UM Lillian Sofie Haukland

Marianne Fagermo Kletteng

Trine Skyrud Jensen

Eva​ ​Skogvold

 

Privatnevnd

Leder: UM Lillian Sofie Haukland

Herold Wenche Sommerseth

Eva Skogvold

May Linchausen

May Evy Johansen