Storrepresentant     Arne Palm
Eks. OM                    Helge Sagen

Valgte embetsmenn.

Overmester Ketil Johannessen
Undermester Jostein Endresen
Sekretær Fredric Nygård
Skattmester Svein Løkke
Ceremonimester Kjetil Dahl
Kapellan Morten Hedenstrøm

 

 

 

 

Utnevnte embetsmenn.

OM H. ass. Mats Gøran Persson
OM V. ass. Hans Kristian Kristiansen
UM H. ass. Geir Elvemo
UM V. ass. Knut Fristad
CM H. ass. Eirik Bårdslistuen 
CM V. ass. Odd Arthur Elstad
Arkivar Peik Næsje
Ytre Vakt Rolf Nissen
Indre Vakt Sveinung Falck Løkke
Inspektør Hans E. Støa
Inspektør ass. Paul Wedzicha
Musikkansvarlig Andrew Hansen
Samf. Eldste Jan Morgan Eriksen
Fører Espen Pollen
Herold Tormod Sveli