Den 26. mai 1934 ble loge nr. 18 Varna instituert. Allerede høsten 1932 ble det stiftet en broderforening. Loge nr. 12 Kongsten i Fredrikstad er moderloge.

Lørdag den 26. mai 1934 var det strålende vær. Festen startet med anløp av ekstratog fra Oslo, og om bord var Storlogens embedsmenn med Stor Sire Gustav Eriksen i spissen.  Odd Fellow sangforening var med på å fylle toget. Vi er litt stolte av nettopp dette.

Festmåltidet i 1934 ble inntatt i Park Restaurant.

I år inntas dette måltidet i Frimurerlogens selskapslokaler i forbindelse med festlogen den 6. juni som vil bli gjennomført etter ritualet FESTLOGE 2 slik at våre ledsagere kan følge med inn i logesalen. Fra Den Uavhængige Norske Storloge kommer Deputert Stor Sire Morten Buan. For øvrig venter vi besøk fra vennskapsloger i inn- og utland.

Brødrene i vår loge bestemte seg tidlig for å markere jubileet med en gave til godt formål ved feiringen. Målet ble satt til 75 000 kr., et tusen for hvert år. Dette målet er nådd godt og vel ved brødrenes giverglede. Logen er stolt over å ha nådd dette målet.
På stiftelsesdagen den 26. mai ble beløpet overrakt til Tempo Moss IF.
For mer omtale av tildelingen klikk her og for mer om Tempo Moss IF klikk her.

Loge nr. 18 Varna var Odd Fellow Ordenens første frø i Mosseregionen. At det siden har vært fremført budskapet om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet markeres med Ordensmedlemmenes kirkegang søndag 26. april (Ordenens stiftelsesdag i 1819) i Moss kirke kl 19:00. Det blir musikalske innslag samt betraktninger over vårt motto. Samlingen er åpen for alle.

På selve 75 års dagen den 26. mai legger logen opp til følgende program:

  • 08:00   Samling i salongen. Odd Fellow flagget henges ut. Kaffe serveres.
  • Formiddag: Bringe ut blomsterhilsen til alle enkene. (Her håper vi på frivillige til å kjøre ut blomster)
  • 19:00   Minnestund på gravplassen til vår første Overmester, Jacob Sundby. Minneord og blomsternedleggelse.

Jubileet er en inspirasjon for brødrene til videre godt arbeid for Ordenens eldgamle Budord som befaler oss å; besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse.