VarnaPosten er logens medlemsblad. Det kommer ut med 4 nummer i året.  Bladet deles ut på logemøtene etter at det er ferdig og sendes ut de de brr som ikke var på de aktuelle møtene.
Redaktør er Eks. Storrepr Per Th. Pettersen.  Innlegg kan sendes på e-post til han på pethpett@online.no
De andre medlemmene i redaksjone  er brr Tor Fjled, Tore Nygård, Jon Borge Johnsen, Fredric Nygård og Nils Hole.
Under ligger VarnaPosten i PDF-format.  Klikk på det nummeret du ønsker å se på. Det kan ta litt tid å få lastet det opp i et nytt vindu. Lukk vinduet med krysset øvert i høyre hjørnet på vinduet.

VarnaPosten 1-2016 Sommernummeret

VarnePosten 4-2015 Julenummeret

VarnaPosten 3-2015 Høstnummeret

VarnaPosten 2-2015 Sommernummeret

VarnaPosten 1-2015 Vårnummeret

VarnaPosten 4-2014 Julenummeret

VarnaPosten 3-2014 Høstnummeret

VarnaPosten 2-2014 Sommernummeret

VarnaPosten 1-2014 Vårnummeret  (Lenken er midlertidigfjernet)

VarnePosten 4-2013 Julenummeret

VarnaPosten 3-2013 Høstnummeret

VarnaPosten 2-2013 Sommernummeret

VarnaPosten 1-2013 Vårnummeret  (linken er midlertidig fjernet)

VarnaPosten 4-2012 Julenummeret

VarnaPosten 3-2012 Høstnummeret

VarnaPosten 2-2012 Sommernummeret

VarnaPosten 1-2012 Vårnummeret

VarnaPosten 4-2011 Julenummeret

VarnaPosten 3-2011 Høstnummeret

VarnaPosten 2-2011 Sommernummeret

VarnaPosten 1-2011 Vårnummeret

VarnaPosten 4-2010 Julenummeret

VarnaPosten 3-2010 Høstnummeret

VarnaPosten 2-2010 Sommernummeret

VarnaPosten 1-2010 Vårnummeret

VarnaPosten 4-2009 Julenummeret

VarnaPosten 2-2009