logo

Søk

Velkommen til loge
nr. 62 Tilla Valstad

Tilla Valstad
 


Overmester og Embedskollegiet ønsker alle søstrene
god sommer og velkommen til høsttermin i 2017


Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Berit Langlete
OM

 

 

Med Odd Fellows mål for øye
i vår navnesøsters ånd
Tilla Valstad skal seg føye
til vår kjedes sterke bånd.
Gjennom tro og skaperglede
vår Rebekkaloge ble til.
Nummer sekstito er rede,
hjelpe, glede, det vi vil.

 

Vi er en loge med ca 70 medlemmer fra alle samfunnslag og som har møter hver 2. og 4. tirsdag i måneden i nye Logelokaler i Asker fra 24. april 2012. Vi har medlemmer fra Asker, Bærum, Lier, Hurum og Oslo. Navnet på vår loge er Tilla Valstad. Hun var en Askerkvinne og som på sin tid var en sosialt og kulturelt anerkjent forfatter og lærerinne. Assosiasjon med navnet bærer den trygghet og åpenhet for mennesker både lokalt, nasjonalt og globalt, lik Odd Fellow Ordenens formål om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

På møtene har vi noen ganger foredrag om ulike temaer som medlemmer kan komme med ønske om. Vi har for eksempel hatt foredrag om forfatteren Haldis Moren Vesaas, om Menneskeverd og Livskvalitet og om Skikk og Bruk, for å nevne noen.

Vi har også kulturelle utflukter utenom møtene.


Loge nr. 62 Tilla Valstad
Stiftet den 14.02.1981
Neste møte:
22.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no