logo

Søk

Velkommen til loge
nr. 62 Tilla Valstad

Møtedag 2. og 4. tirsdag i måneden. Påmelding til ALLE ettermøter.

Tilla Valstad
 


Overmester og Embedskollegiet ønsker

alle søstrene 

  velkommen til høstterminen i 2019


 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Anna Øpstad
OM

 

 

 

Vi er en loge med ca 60 medlemmer fra alle samfunnslag. Vi har møter hver 2. og 4. tirsdag i måneden i nye logelokaler i Asker fra 2012. Vi har medlemmer fra Asker, Bærum, Lier, Hurum og Oslo. Navnet på vår loge er Tilla Valstad. Hun var en Askerkvinne som på sin tid var en sosialt og kulturelt anerkjent forfatter og lærerinne. Assosiasjon med navnet bærer den trygghet og åpenhet for mennesker både lokalt, nasjonalt og globalt, lik Odd Fellow Ordenens formål om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

På ettermøtene har vi noen ganger foredrag om ulike temaer som medlemmer kan komme med ønske om. Vi har også kulturelle utflukter utenom møtene.


Loge nr. 62 Tilla Valstad
Stiftet den 14.02.1981
Neste møte:
22.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern