Leirens sanger

Publisert

Leiren er så heldig at den har flere leirsanger. Under lenken: Leirens historie i punktet Om Leiren finner du en av dem. Her er en annen:

Fortid - nutid - fremtid
skrevet av Gerd Solberg Thorsen.
Melodi: "Brøyte seg rydning...."

Langt ut i synsranden en gang vi så:
Leir for Rebekka - dit skulle vi nå!
Arbeid og utholdenhet ligger bak.
Sterk det er kvinnen - hun regnes for svak?
Leir nr. 1 Oslo - moderleir er, rådgiver vær, kom og belær!

Instituering av Leiren vil si,
nu er det slutt på den travleste ti':
Kraver, kostymer samt utstyr og navn,
endelig er mesteparten i havn.
Arbeidet falt på en engere flokk, selv om vi nok løftet en-bloc!

I Leirforeningen knyttet vi bånd
dobbelt ble lenken om vår søsterhånd.
Samhørighet - fellesskapet det gav,
kilder vi fortsatt kan øse utav!
Det var en glede å møtes så titt, er ikke fritt - vi "sørger" litt!

Leir nr. 6 Tunsberg heter vi nå,
her samles alle, fra store til små.
Skuld og Cordelia - fra syd til nord,
så Margret Skul'sdatter - til Sandefjord.
Teltet og bålet skal lune enhver fjern og nær, - ly søker her!

Dette var første "stasjon", men vi må
fortsatt arbeide, skal fremgang vi få.
Om vi fordeler det beste vi har,
hovedint'ressen i Logen bevar!
Logen og Leiren vil vokse og gro. Vennskap og Tro bygger en bro.

Kjærlighet - Håp, de skal styrke vår fot.
Sannhet - Barmhjertighet, sikter vi mot.
Målet er høyt,men vi er underveis,
kort eller langt, til vi når siste reis.
Husk at det høyeste tre var et frø, La det ei dø, - varsomt du trø