Tunsberg

Sanger, skrevet spesielt for vår leir.

Publisert

Leir nr. 6 Tunsberg har en rikholdig sangskatt. De fleste er skrevet av Matriark Gerd Solberg Thorsen. Hun har skrevet begge våre leirsanger, dessuten har hun skrevet sanger til alle Gradpasseringene våre. Vi bruker dem flittig på ettermøtene. Matriark Gerd Solberg Thorsen har også skrevet sanger for flere av logene i Vestfold, men de må dere finne på logenes sider.

TRO          HÅP          BARMHJERTIGHET

I sangboken vår finnes det også en Festsang. Her er det en annen forfatter; Sigrid Hjertnes Bærøy. Hun er medlem i Loge nr. 69 Atene i Haugesund. Hun er medlem i Leir nr. 16 Karmsund.  Hun har tidligere hørt til i loge nr. 71 Moria i Tromsø. Hun har skrevet flere sanger som beriker hennes loger.

FESTSANG

Sanger beriker våre møter. Det er godt å ha en god sangbok!