VALGTE OG UTNEVNTE EMBETSMENN FOR PERIODEN 2021 - 2023

Storrepresentant                Hildbjørg Ljosland Henriksen - 126 Safir
Fung.Eks HM Toril Nor - 120 Gaia
HM Kari Fiskaa - 37 Verdande
YP Nina Bjørntvedt Wiik Christoffersen - 126 Safir
Dep HM Else Aasrum - 42 Skuld
Sektretær Berit Bugsett - 120 Gaia
Skattmester Inger Lise Olafsen - 120 Gaia
Fører Sissel Johnsen Oxholm - 126 Safir
Herold Elin Samuelsen Lundeby - 37 Verdande
Ytre Leirvakt Berit Fevang Eriksen - 27 Verdande
Indre Leirvakt Unni Trollsås - 37 Verdande
Inspektør Ellen Elisabeth Wang - 37 Verdande
Mus.ansv.  Ragnhild Marie Gustavsen
Dep HM 1. Terne Elin Kristiansen - 120 Gaia
Dep HM 2. Terne Ann-Mari Nordby Jacobsen - 37 Verdande
YP 1. Terne Elin Kristine Faye-Lund - 37 Verdande
YP 2. Terne Lisbeth Evensen - 37 Verdande
Inspektør ass. leir Janne Larsen - 120 Gaia
HM 1. Teltvakt Anna Kristina Strøm - 37 Verdande
HM 2. Teltvakt Linda Nilsen Augland - 126 Safir

 

UTNEVNTE NEVNDER 2021 - 2023

Nominasjonsnevnd:

Eks HM Toril Nor - 120 Gaia
Eks OM Sissel Johnsen Oxholm - 126 Safir
Eks OM Sølvi Kongelf Larsen - 42 Skuld
Eks Om Lisbeth Evensen - 37 Verdande
Matr Linda Nilsen Augland, vara - 126 Safir
Matr. Elin Kristine Faye-Lund - 37 Verdande

Nevnd for Styrkelse og Ekspansjon:

Storrepr Hildbjørg Ljosland Henriksen - 126 Safir
Eks HM Gunn Tove Skalleberg - 42 Skuld
Eks DSS Ingebjørg Nesje Jonassen - 37 Verdande
Eks OM Sigdis Marthinsen - 42 Skuld
Eks OM Mette Johanne Sundve - 120 Gaia
Eks OM Solbjørg Anie Andreassen - 126 Safir
Eks Storrepr Marit Wike Hansen - 37 Verdande

Finansnevnd:

Matr Ragnhild Jacobsen 37 Verdande
Martr Kirsti Wolden - 42 Skuld
Eks OM Tone Grethe Furuseth Skoli - 37 Verdande

Revisjonsnevnd:

Matr Anne Britt Freyer - 42 Skuld
Matr Ellen Elisabeth Wang - 37 Verdande
Matr Anne Britt Olsen - 37 Verdande

Anskaffelsesnevnd:

Inspektør
Inspektørs assistens
Eks OM Elisabeth Skaara Wendt - 37 Verdande