Etter 6 år med utredninger der flere alternativer for nytt Logehus har vært til behandling har vi nå endelig kommet til en beslutning og har kjøpt nytt logebygg i Vinjes vei 23 i Larvik. Dette betyr at vi nå vil legge ut bygget i Nedre Torvgt for salg. Bygget i Vinjes vei vil etter restaurering bli velegnet for logeaktivitet og vil være rimeligere å drifte enn dagens logehus.

Vinjes vei 23 ble kjøpt for kr 3.500 000,- og er blitt godkjent som forsamlingshus av Larvik Kommune. Tomten har gode parkeringsmuligheter og ligger i ett rolig boligområde.

Snart vil restaureringsarbeider bli i gang satt og det vil bli anledning til dugnadsinnsats for å redusere restaureringsutgiftene. Det er ett håp om at det nye bygget kan bli tatt i bruk ved årsskifte.

Erling Halvorsen

Leder AS Nedre Torvgate