Nevnd for styrkelse og ekspansjon
I perioden 2017 - 2019 består nevnden av

Cecilie Hexeberg, leder
Berit Brudvi
Heidi Berg
Grete Flattun
Brynhild Rekvin, vara