I perioden 2017 - 2019 består nevnden av søstrene

Aud Pettersen Smådal
Agnes Steen
Helle Røren
Brynhild Rekvin