Nevnd for omsorg 2017 - 2019

Aud Pettersen Smådal
May-Britt Alpers
Solveig Rødli Bjerke
Elin Sverdrup-Olsen