Nevnden arrangerer hvert år sosialaften for søstrene og gjester.

I perioden 2017 - 2019 består nemnden av søstrene:

Marita Brunes
Runa Guterud

Inga Børset Breivik
Irma Hogers Ramos
Sylvia Ann Holmsen