Husk at alle endringer i kontaktinformasjon, så som navn, adresse, tlf, e-post må meldes til sekretær. Hun har ansvaret for ajourhold av medlemsinformasjonen og registrerer dette i Focus.

Lister med informasjon om medlemmer er hentet fra Focus.

Lenker:

Medlemsliste (adresser, tlf) per 30.09.19

Fødselsdagsliste for 2019

Servering i andre loger våren 2020

Matgrupper våren 2020

Focus - veiledning til søstrene

Focus - Veiledning i pålogging