Valgte nevnder:
Nevnd for logens styrkelse og ekspansjon:
Storrep. Erik Engesveen
Eks. OM Erik Deglum
Br. Jon Olav Nybakken
Br. Hans Even Grøtlien
Br. Einar Fjestad
Vara: Eks.OM Trond Ola Enger

Nominasjonsnevnd:
Eks. OM Lars Erik Hermansen
Eks. OM Kjell Arne Andreassen
Br. Einar Fjestad
Br. Kristoffer Alhaug
Vara: Eks.OM Erik Gjestvang

Finansnevn:
Br. Erik Fjestad
Br. Ola Svingen
Br. Kjell Einarsen
Vara: Br. Kristoffer Alhaug

Nevnd for hjelp og støtte:

(Utgår. Oppgavene overføres til Nevnd for omsorg)

Revisjonsnevnd:
Br. Ingar Hval
Br. Øyvind Bjerke
Br. Bjørn Haukåssveen

Utnevnte nevnder:
NEVND FOR UTADVENT ARBEID

Eks OM Kjell Arne Andreassen, leder
Eks OM Trond Ola Enger
Eks OM Bjørn Nybakken
Br. Finn Arne Eriksrud
Br. Ola Svingen

NEVND FOR OMSORG
Br. Børre Skarstein, leder
Eks OM Arve Fossum
Br. Knut Bergseng
Br. Kjell Einarsen
Br. Anders Nybakken
Br. Sven Petter Sinnerud

NEVND FOR ANSKAFFELSER
Insp. Toralf Øvergård
Br. Knut Thore Kristiansen
Br. Harry Edvin Støeng

NEVND FOR BILLEDGALLERI OG ALBUM
Br. Kåre Haugli
Br. Svein Dystvold
Br, Ole Michael Michaelsen

NEVND FOR ORDENSHUS
Br. Jens Gunnar Østbye
Br. Arne Joar Haugen

STYRE FOR FONDET HEIDMORK FREMOVER
Fung. Eks OM Lars Erik Hermansen
Sktm. Egil Refsahl
Klubbmester Erik Fjestad

FØRER
Knut Thore Kristiansen

SAMFUNNETS ELDSTE
Eks OM Arve Fossum