Henrik Wilberg og Birger Sæverud 
innviet som våre nye brødre

Fra v. foran.: OM Frantz Blehr, nyinnviede bror Birger Sæverud og bror Henrik Wilberg. UM Ingard Erlingsen.
Fra v. bak.: CM Bjørn Pettersen, fadderne bror Inge Bakken og bror Bjørn Sverre Haukåssveen.

Foto: Tor Ola Slagsvold

10. desember ble det duket for innvielse av to nye brødre i Loge 35 Heidmork. Henrik Wilberg, ennå ikke rundet 40 år, og  Birger Sæverud, 67 år, fikk en varm, broderlig mottakelse og velkomst inn i logefellesskapet. Innvielsen ble gjennomført på en verdig og stilfull måte av de involverte slik at det ble en fin opplevelse både for resipientene og for brødrene som fulgte med. Bror Henrik Wilberg er selvstendig næringsdrivende fra Moelv, mens bror Birger Sæverud er pensjonert skolemann og forholdvis nylig tilflyttet vårt distrikt. Fadder for bror Henrik Wilberg er Bjørn Sverre Haukåssveen og fadder for bror Birger Sæverud er Inge Bakken. Etter møtet i salen gikk alle til tafellet, et godt måltid og taler av OM Frantz Blehr, bror Birger Sæverud på vegne av resipientene og fadder Inge Bakken, på vegne av fadderne. 
Vå nye bror ønskes hjertelig velkommen til vår loge.


 

Innvielse Åsmund Brandvold og Kjell Arvid Sundby 27.11.2018

Foran f.v.:
OM Lars Hermansen, Br Kjell Arvid Sundby,, Br Åsmund Brandvold ExOM Oddmar Bakke
Bak f. v.:
CM Ingard Erlingsen Br Kristoffer Alhaug, Br Bjørn Haukåssveen
           

 De nye brødrene ønskes hjertelig velkommen til vår loge.