Den Edle Kjærlighetsgrad
til Br. Åsmund Brandvold


Br. Åsmund Brandvold
Tirsdag 15. oktober ble det gjennomført gradspassering for Br. Åsmund Brandvold som ble forfremmet til Den Edle Kjærlighetsgrad. Rundt førti brødre overvar den rituelle markeringen som brødrene gjennomførte med innlevelse i god logeånd. 
 Foto: Tor Ola Slagsvold (Herold)