Kirsten Flagstad

Embedskollegiet 2021 - 2023

Publisert

Valgte embedsmenn

Storrepresentant Randi Løviknes
Fung. Eks. OM Margit Mathilde Jære
OM Rita Hagelund Harildstad
UM Brit Stensrud
Sekretær Hilde Lise Borud
Skattmester Hillfrid Rom
CM Rut Dyrseth
Kapellan Gerd Helene Risheim


Utnevnte embedsmenn

Inspektør Ingrid Knudtsen
Indre vakt Inger Marie Hermansen
Ytre vakt Bente Bratlie
Musikkansvarlig  Ingrid Kristiansen
Arkivar Bjørg Renberg
OM høyre ass. Judith Rozalia Holmsveen
OM venstre ass. Berit Mangnes
UM høyre ass. Reidun Løvlien
UM venstre ass. Birgit S. Nilsen
CM høyre ass. Unni Holen
CM venstre ass. Mona Elsebutangen
Inspektør ass. Randi Hole
Herold Randi Kleiven Solberg