Kirsten Flagstad

Embedskollegiet 2019-2021

Valgte embedsmenn

Storrepresentant Ingrid Nordviken Kristiansen
Fung. Eks. OM Randi Løviknes
OM Margit Jære
UM Rita Hagelund Harildstad
Sekretær Turid Nygård Jacobsen
Skattmester Hillfrid Rom
CM Marit Hatlen Jørstad
Kapellan Brit Stensrud


Utnevnte embedsmenn

Inspektør Ingrid Vatnebryn Marken
Indre vakt Ingrid Stensrud
Ytre vakt Judith Rozalia Holmsveen
Musikkansvarlig  Rut Dyrseth
Arkivar Reidun Haug Løvlien
OM høyre ass. Inger Marie Hermansen
OM venstre ass. Lisbeth Stensberg Johansen
UM høyre ass. Berit Mangnes
UM venstre ass. Birgit S Nilsen
CM høyre ass. Kristin Nilsson
CM venstre ass. Ingrid S Knutsen
Inspektør ass. Gunvår Flengsrud
Herold Randi Kleiven Solberg