Bak fra venstre:
Skattmester Kjell Gjemund Haugen, Sekretær André Solli Hamre, Ceremonimester Tom-Erik Pettersen og Kapellan Sveinung Green.
Foran fra venstre:
Storrepresentant Helge Rutle, Eks Overmester Geir Ringberg, Overmester Pål Pedersen og Undermester Ragnvald Brobakken.