Foran fra venstre Storrepresentant: Bjørn A. Johnsen, Eks.OM Reidar Næss,

OM: Bjørn Per Kyltveit, UM: John Roald Johansen.

Bak fra venstre, Sekretr.: Geir Ringberg, Skm: Kjell Gjermund Haugen,

Sermonimester:Harald Flage Nielsen