Foran fra venstre: Storrepresentant Bjørn A. Johnsen, OM Stein Denneche, Eks.OM Reidar Næss, UM John Roald Johansen. Bak fra venstre: Sekretær Geir Ringberg, Skm. Kjell Gjermund Haugen, Sermonimester Harald Flage Nielsen.