logo

Søk

Velkommen til loge nr. 82 Felicitas

Postboks 79 3502 Hønefoss Møtedag: 1. og 3. tirsdag i måneden Møtested: Dronning Åstasgt. 14, Hønefoss

 Vår loge er vår kraft og styrke
  så fjernt fra dagens strev og kiv
  det gode vennskap her vi dyrke
   for den som vil knytte vennskapsbånd.


Loge nr. 82 Felicitas
Stiftet den 18.10.1986
Neste møte:
05.11.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern