Planlagte kollegiemøter våren 2020

Onsdag   05. Februar.   Kl 19.00

Onsdag   04. Mars.       Kl 19.00

Onsdag    1. April.         Kl 19.00

Onsdag    6. Mai.          Kl 19.00

Møtested: Sletvold

Følgende møter fast; Storrep., Eks-OM, OM, UM, Skattemester og CM.

Andre brødre vil kunne bli innkalt ved behov. 

Fravær meldes overmester i forkant.

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Trond Mesloe

OM