Drofnum

To brødre til DHSG 25.09.2018.

Den 25. september 2018 var en stor dag for vår Loge.

Brødrene Rolf Martinsen og Jan Ove Westby ble forfremmet til DHSG.  

På bildet over ser vi forann de to nye brødrene av DHSG
Rolf Martinsen (til venstre) og Jan Ove Westby,
Bak fra venstre Fung Eks OM Oskar B. Johansen,
Overmester  Dag Lærum og vår Storrepresentant Steinar B. Syvertsen

Brødrene Rolf Martinsen, Jan Ove Westby og
fadder Fung. Eks OM Oskar B. Johansen

I tillegg hadde vi besøk fra vår fadder loge fra hovedstaden,
Loge nr. 20 Fritdjof Nansen, og det ble god stemning under
brodermåltidet, med nydelig mat og et flott pyntet bord.