På det nest siste møtet i høstterminen ble Rune Bjarås innviet i vår Orden.
Fadder er vår OM Håvard Bolstad