Embedskollegiet i loge nr. 10 Semper ardens

for perioden 2021 -  2023

Foran fra v.: 
Storrep. Eva Eliassen, OM Aud Kristin Løken, UM Anne Mari Kvam, Eks.OM Randi  Trolltun,

Bak fra v.:
CM Brita Helland, Skattm.Lillian Bremnes, Sekr. Anne Karin Buttingsrud Kittilsen,
 Kapellan Anne Mari Håland Antonsen