Stor representant      Eva Eliassen
Eks OM                     Sylvia Randi Trolltun

Valgte embetsmenn:

Overmester              Aud Kristin Løken
Undermester            Anne Mari Kvam
Sekretær                  Anne Karin Buttingsrud Kittelsen
Skattmester              Lillian Bremnes
Cermonimester        Brita Helland
Kapellan                  Anne Marie Haaland Antonsen

Utvalgte embetsmenn:

Herold                     Anne Margrethe Evensen
Inseptør                   Else-Lill Finvold
Indre vakt               Margrethe Liland Guneriussen
Ytre vakt                  Else Marie Fjeld Ellingsen
Musikkansvarlig      Line Merete Løkkeberg
Arkivar                    Karin Fløyen Henriksen
OM HA                    Bjørg Helene Rådal Blomqvist
OM VA                    Laila Karlsen
UM HA                    Gerd Merete Ruud
UM VA                   Eva Havig
CM HA                    Ellen Randi Gustavsen
CM VA                     Gunvor Helen Holme
Insp.ass.                 Haldis Isaksen