Stor representant      Eva Eliassen
Eks OM                     Anne Margrethe Evensen

Valgte embetsmenn:

Overmester              Sylvia Randi Trolltun
Undermester            Aud Kristin Løken
Sekretær                  Gerd Merethe Ruud
Skattmester              Lillian Bremnes
Cermonimester        Brita Helland
Kapellan                  Haldis Isaksen

Utvalgte embetsmenn:

Herold                     Eva Pettersen
Inseptør                   Line Merete Løkkeberg
Indre vakt                Margrethe Johanne Liland Guneriussen
Ytre vakt                  Anne Mari Kvam
Musikkansvarlig      Anne-Karin Buttingsrud Kittilsen
Arkivar                    Ellen Randi Gustavsen
OM HA                    Aslaug Schanke
OM VA                    Turid Laila Kristiansen
UM HA                    Anne Marie Håland Antonsen
UM VA                    Laila Karsen
CM HA                    Hilde Bråthner Johansen
CM VA                     Else-Lill Finvold
Insp.ass.                 Brit Meum