Embedskollegiet 2019 - 2021

OM Liv Torill Jacobsen 

UM Torhild Yttrelid

Sekretær Turid Jacobsen 

Eks OM Janne Magelsen

Ceremonimester Adeleide Lund

Kappelan Lisbeth Rossmo

Storrepresentant Elin Halvorsen