Valgte embedsmenn

Storrepresentant Reidun Nakkestad
Eks OM Tove Dragland
OM Irene Kvaavik
UM Annlaug B. Pettersen
Sekretær Tove Olga Gro Løland
Skattmester Gerd Sylvia Glad
Ceremonimester Unni Wenche Engvoll
Kapellan Randi Knapskog

Utnevnte embedsmenn

Herold Turid Bente Mathiassen
Inspektør Uni Frestad
Indre vakt Gerd Hindersland
Ytre vakt Jorunn Os
Musikkansvarlig  
Arkivar  Inger Johanne Jølle
OM H. assistent Sonja Angell Normann
OM V. assistent Arnhild Degerud
UM H. assistent Lillian Nordin Krag
UM V. assistent Turid Palma Omdal
CM H. assistent Ingrid Terese Vidringstad
CM V. assistent  Trude Berg
Insp. assistent Gerd Signe Gabrielsen