Møte 16.oktober 2019

På vårt logemøte 16.oktober 2019 ble bror David Bragi Bjørgvinsson tildelt Den Høye Sannhets grad. Bror David har sin far Eks OM Bjørgvin Hrafnsson som fadder, og det var en meget stolt far og fadder som kunne overvære en flott seremoni og ikke minst en meget god og tankevekkende tale fra vår nye tredjegradsbror.     Foto: Rolf Haug

 

 

 

 

 

 

 

Møte 30.oktober 2019

Bror Dan Arild Norø Sørensen er sterkt engasjert i arbeid for barnekreftforeningen. I et meget tankevekkende foredrag på ettermøtet 30.oktober orienterte han om prosjektet «Team Rynkeby Norge» og de to nordnorske avdelingene «GM Arctic» og «GM Bodø»

Team Rynkeby er et nordisk veldedighetsprosjekt, som sykler til Paris for å samle inn penger til kreftsyke barn.

Loge 65 Borea mener at vi ved å støtte Team Rynkeby lokalt i Nord Norge bidrar til viktig hjelp i kampen mot barnekreft, og vi ser direkte resultater i lokalsamfunnet. På lengere sikt har vi også tro på at vi er med på å hjelpe de som blir direkte berørt av denne sykdommen, - et alvorlig sykt barn har mange rundt seg som også blir involvert.

                                                                                                       Foto: Rolf Haug

 

Møte 20.november 2019

Loge 65 Borea har i møte 20.november 2019 tildelt to veteraner 50 års veteranjuvel.
De to er bror Knut Pettersen (91) og bror Børge A. Hansen (78), og de ble begge tatt opp i vår loge den 3.september 1969. Spesielt hyggelig var det at bror Knut Pettersens fadder, bror Arnljot Gjengedal (93) også var til stede ved tildelingen.

 

 

         Foto: Rolf Haug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møte 4.12.2019

  På vårt møte 4.desember 2019 hadde vi innvielse av hele     fire nye brødre.

 På bildet er våre nye brødre sammen med bror Overmester:

 Fra venstre Olav Seljelund, Rolf Arne Johansen, OM   Morten  Sætran, Jarle Aas og Roy-Arne Myrvoll

      Foto: Jonny Jensen

 

Julemøte 18.12.2019

40 års veteranjuvel til bror Andy Isaksen

På julemøte den 18.desember fikk vår bror Andy Isaksen sin velfortjente 40 års veteranjuvel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Foto: Rolf Haug