Onsdag 18. desember 2019 ble jubileumsgaven fra 6 Odd Fellow- og 4 Rebekka-loger i Bodø delt ut til LEVE Nordland.

Leder Odd Eidner mottok på vegne av LEVE-Nordland gaven på hele 92 000 kroner! Det var DSS Synnøve Oppegård som delte ut gaven.  Et 20-talls Odd Fellow-brødre og Rebekka-søstre var til stede under overrekkelsen.

Odd Eidner fortalte oss litt om jobben som LEVE-Nordland gjør for å hjelpe pårørende etter selvmord, forebygge og hindre at noen tar livet sitt og skape åpenhet omkring et tabu-belagt tema

Arbeidet blir gjort på frivillig basis, uten at noen er fast ansatt. Leve Nordland ble forøvrig 20 år i 2019.