Loge 90 Vesterhav har sine møter i Odd Fellow-huset, Sørhauggt. 219, 5525 Haugesund og har i dag 77 medlemmer i alderen fra 51 til 91 år! Vi møtes onsdager annen hver uke kl. 1930, i en vennlig og hyggelig atmosfære til utbredelse av våre tradisjonelle grunnsetninger som er: Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Er du ikke Medlem?

Er du interessert kan du møte på våre venneaftener vår eller høst.

For mer info, vennligst ta kontakt med Undermester Torgeir Alne på mobil 415 61 230.