Ved å logge deg inn på loge nr. 42 Skulds lukkede sider, får du tilgang til intern informasjon.Se øverst til høyre. Her legger du inn ditt ID-nummer i Storlogen. Du må bruke 6 siffer, med ledende nuller. Det står på baksiden av De Tre Kjedeledd. Derson du ikke finner dette, ta kontakt med logens sekretær. Passord er din fødselsdato, (ddmmåååå). Dersom du fremdeles ikke kommer inn kontakt Storlogen for å få hjelp. Send en e-post eller ta kontakt per telefon.