Møte 19.februar 2020

   Møljekalas

   Glad og dyktig kjøkkengjeng som fikk brødrene til å kose seg med maten.
            

 

 

 

 

 

 

 

12.mars 2020 stengte hele Norge ned på grunn av koronapandemien, og all møtevirksomhet ble stoppet.

Vårsesongen 2020 ble det ingen møtevirksomhet, men ut på høsten gikk kollegiet i gang med kollegiemøter på nett.  Etter hvert kom vi i gang med arbeidsmøter på Teams og det viste seg å bli godt mottatt av brødrene.

 
Kollegiemøte på Teams september 2020   Arbeidsmøte på Teams høsten 2020

 

Julespill på nett

Borea tok også initiativ til å arrangere direktesendt julespill på nett fra logelokalene.  Overmestrene fra de fire herrelogene i Tromsø ble invitert til å bekle de fire embedsstolene i logesalen, og alle dame- og herreloger i Distrikt 11 Nord ble inviterte til å logge seg på Teams og se julespillet fra logesalen i Tromsø.