Rebekkaloge nr. 4 Pax ble stiftet 29. mai 1921 av våre chartermedlemmer som var Sigrid Giæver, Cathrine Due, Astrid Engen, Johny Birck og Ingeborg Stene.
Pax betyr fred, og logens segl ble ”Duen med oljegrenen.”

Rebekkaloge nr. 4 Pax holdt sitt første møte 19. september 1921 og har siden hatt møter annenhver uke, bare avbrutt av 2. verdenskrig. Vårt første logelokale var i Th. Angells gt. 10 B. Disse lokalene ble ødelagt under krigen. I 1946 fikk vi lokaler i Forretningsbankens gård i Søndregt. 15. I 1959 flyttet vi inn i egne lokaler i Th. Angells gt. 8. Etter hvert ekspanderte logene og vi fikk behov for flere logesaler. Kystad gård ble kjøpt og innviet i november 1984. Leirene og nystiftede loger fikk etter hvert sine møtelokaler der.

Det ble tidlig besluttet å samle inn penger til julefest for eldre ensomme damer i Trondheims by. Dette var begynnelsen til vårt sosiale arbeide med sommerturer, julefester og hyggemøter.
Tidene har forandret seg, og i de siste årene har det vært Lade Rehabiliteringssenter, som nå er flyttet til Øya Helsehus, og Olavsgården som har fått besøk av Pax-søstrene. Brukerne underholdes med sang og musikk, og søstrene har med seg hjemmebakte kaker.
På våre sosiale aftener om høsten inviterer vi med oss gjester, og da har vi underholdning, utlodning og noen ganger mannekengoppvisning. Vi har også hatt høstmarked med stor suksess, og disse har vært arrangert på lørdager.

Rebekkaloge nr. 4 Pax har med tiden blitt ”mor” til 2 Rebekkaloger.
Rebekkaloge nr. 14 Dagmar på Steinkjer som ble stiftet 12. september 1954 og Rebekkaloge nr. 20 Märtha i Trondheim som ble stiftet 7. juni 1959.
Vi har også gleden av å ha 2 vennskapsloger. Rebekkaloge nr. 4 Erica i Holsterbro i Danmark og Rebekkaloge nr. 71 Fröja i Østersund i Sverige.

Den 1. juni 1996 feiret Rebekkaloge nr. 4 Pax sin 75 årsdag. Det ble en vellykket festloge med Rådspresident Ingvild Samuelsen tilstede. Rebekkasøstrenes sanggruppe deltok med vakker sang ved festlogen. Jubileumsmiddagen ble avholdt i Frimurerlogen for 120 søstre og brødre. Det var gjester fra alle loger i Distriktet, HM og HP fra Leiren, gjester fra vår vennskapsloge Rebekkaloge nr. 71 Fröja, og våre egne søstre.
Søndag den 2. juni 1996 deltok søstrene med ledsagere ved Høymessen i Nidarosdomen. Etterpå ble det servert lunch i våre selskapslokaler i Th. Angells gt. 8.
Til dette jubileet ble det skrevet en fyldig beretning.

På slutten av 2006 kom det frem krav til styret i Odd Fellow Sentrene AS (OFTS) om omfattende vedlikeholdsarbeider i så vel Thomas Angellsgt. som Kystad Gård.
I den påfølgende debatten kom det også opp tanker om samlokalisering av logene i Trondheim, og spørsmålet om nytt Ordenshus ble derfor tatt opp som et alternativ. Styret satte ned en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å legge frem et forslag for nytt ordenshus.
Arbeidsgruppen arbeidet effektiv og raskt, og kunne etter vurdering av flere alternativer, legge frem anbefaling om kjøp av Blindes hus i Hørløcksv. 66 på Jakobsli.
Dette forslaget kunne et stort flertall av medlemmene akseptere, slik at godkjenningen i logene, i leirene og Generalforsamlingen i OFST AS ble raskt behandlet og godkjent.

I desember 2007 flyttet alle Rebekkalogene og Odd Fellowlogene i Tondheim til felles Ordenshus i Hørløcksv. Innvielsen av Ordenshuset var den 18. og 19. januar 2008, og det var Stor Sire Harald Thoen som foresto innvielsen av logesalene. Logesalen i 2. etg. fikk navnet Cicignon og logesalen i underetasjen fikk navnet Tordenskiold. Vårt første møte i nye lokaler var den 29. januar i Cicignon som da ble vårt faste tilholdssted.

To ganger i året, vår og høst, arrangerer vi hyggemøte for søstre over 75 år til formiddagstreff. Her møtes både eldre og yngre søstre. Logens Styrkelse og Ekspansjon har hovedansvaret. Nytt er at fra våren 2009 ble det arrangert felles treff for veteraner og søstre over 75 år fra alle Rebekkalogene i Ordenshuset. Det ble meget vellykket og våren 2010 arrangerte Rebekkaloge nr. 4 Pax felles treff med underholding.

Våren 2009 ble både brødre og søstre invitert til å delta i prosjektet ”Åpen kirke” i den nyrestaurerte Vår Frue kirke. Mange av våre egne søstre vil gjerne være kirkeverter, og tilbakemeldingene har vært positive.

I året 2009 var Rebekkainsitiusjonen 100 år. Dagen ble feiret 19. mai og i den forbindelse inviterte vi Rebekkaloge nr. 83 Sancta Margaretha, Odd Fellowlogene nr. 3 Eystein og nr. 108 Steinvikholm til festloge.  Str. Storrepresentant leste Stor Sires tale og det ble fremført et nydelig spill. Ved festbordet leste str. OM prologen som var skrevet for anledningen av Eks Rådssekretær Rita Heidel.

I 2005 ble vår egen søster Siri Løvberg utnevnt til Distrikt Stor Sire. Vi vil takke søster Eks DSS Siri Løvberg for 5 gode år i ordenens ånd. Vi er stolte av hennes utføring av Ordensarbeide.

Rebekkaloge nr. 4 Pax har pr. i dag 3 søstre som er 50-års Veteraner, 6 søstre som er 40-års Veteraner og 32 søstre som er 25-års Veteraner. Logen har 111 medlemmer.

Historie- og Jubileumskomiteen, 22/3-2011

Åse Johansen, Olga Hveem Aase, Randi Sæther, Astrid Welde Johansen