Hun låser seg ut av bilen ved Odd Fellow-Huset i Porsgrunn. En liten vever dame hilser vennlig og glad. Hun er nå 97 år. Hun er vår loges Elste Dame!

 Margit Pedersen er Chartermedlem i Leir nr. 4 og dens første HM. I logen har hun vært OM’s H.ass, UM, OM og Eks.OM. Hun representerte vår loge i Distriktsrådet i to perioder. I 1978 ble hun tildelt Rebakkarådsgraden, og i 2011 ble hun hedret som 50års Veteran.

Margit Pedersen ble innviet 13.01.1961; bare noen få måneder etter at vår loge var innstiftet 10.08.1960. Derfor ble hun ivrig med i arbeidet med å anskaffe bruksgjenstander; og ikke minst i å sy drakter, krager og hodeplagg. Margit er hattesyerske av yrke, så hennes kunnskaper og innsikt i detaljer kom vel til nytte. Også i Leir nr. 4 ledet hun arbeidet med å sy. Hun broderte også bikuben på alterduken i Leiren.

Margit Pedersen har sydd hatter og drakter ikke bare i vår loge og i Leir nr. 4, men også i Reb.logene nr. 42 Skuld og nr. 114 Nora.

Margit er glad i å reise på besøk til andre loger. Hun kjører gladelig tre timer frem og tilbake til Reb.loge nr. 36 Tinn for å hedre en Veteran som hun kjenner. Hun stiller fremdeles opp for å dekke bord og brette servietter før leirmøtene. Hun holder taler, hun leser for oss, hun har diktet flere sanger som vi synger, og hun har laget prologer. Hun har evnen til å reise seg ved bordet uten noen som helst forberedelse for å si noen velvalgte og passende ord.

Margit nyter stor tillit, er respektert og elsket! Margit møter alltid i logen. Vi føler alle at hun er vår beste venn. Hvis du uttrykker misnøye med noe i logen, mener Margit at du må lete etter svarene på misnøyen inne i deg selv. Margit har et sjeldent mot og en dyp og ekte kjærlighet for logen og ordenen. Hennes ord virker med tyngde når vi trenger rettledning. Hun er og har vært vår moralske stemme; klok og vis som hun er med sine snart 98 år. Margit fyller 98 år 31.05.2015.

Med hilsen i V. K. og S. fra Eks.OM Kirsten Torbjørg Moen