Mandag 27. januar 2020 ble vår søster Storrepresentant Laila Irene Kristiansen hedret for sitt medlemskap i Rebekkalogen gjennom 40 år.

I en fullsatt logesal med mange søstre fra både egen og andre loger til stede var det DSS Synnøve Oppegård som med sine Storembedsmenn foretok tildeling av juvelen.

Eks DSS Anne Harriet Kvalheim fungerte som Stor Marsjall, Eks DSS Gunvor Moe Winther som Stor Kapellan, Eks DSS Lillian Holstad som Dep Stor Sire og Eks Storrepresentant Kari Berg som Stor Vakt. Det ble en vakker og høytidelig gjennomført seremoni.

Laila Irene Kristiansen startet sitt logeliv i loge nr. 40 Providentia, der hun ble tatt opp 16. januar 1980. I september 1999 var hun med på stiftelsen av loge nr. 109 Sildre, og har siden den tid så og si sammenhengende hatt tallrike embeder i en periode på over 20 år. I februar 1992 ble hun tatt opp i Rebekkaleir nr. 13 Polarsirkelen, og har også der hatt mange embeder. Veteranen var leder for prosjektet «Tjenende Lederskap» i Distrikt nr. 13 perioden 2014-2016. Hun er utnevnt som mentor i prosjektet Den Gode Overmester for perioden 2016-2020, og ble i 2014 medlem i NOFA, og styremedlem i NOFA Nordland fra 2018. Hun er nå valgt som loge nr. 109 Sildres Storrepresentant for perioden 2017–2021.

I Sildre setter vi stor pris på å ha Laila Kristiansen som vår logesøster og Storrepresentant. Hun er en meget erfaren, klok og kunnskapsrik søster som med stort engasjement vier mye av sin tid til arbeid for logen. Hun er opptatt av etikk og av hvordan vi kan fremme og bevare de etiske verdiene i logearbeidet. Hun viser omsorg overfor logesøstre som er syke og ikke kan delta på møtene, de får gjerne både besøk og telefoner fra henne. Jubilanten er også en god taler – ofte uten manuskript – og hun får frem både alvor og humor i det hun sier.

Etter den fine seremonien i logesalen var det dekket nydelige bord til taffelet i spisesalen. Flinke kokker sto for menyen som bestod av røkt svinekam med godt tilbehør, servert av dyktige søstre og en bror. Det var stor stemning, taler og blomsteroverrekkelser ved bordet, og til kaffen ble det servert gode kaker.

Det ble en flott og minnerik festkveld for både veteranen og øvrige søstre og gjester.

 

Eks OM Torill Sletteng

 

V.Bak: Dep Stor Sire Lillian Holstad, Stor Kapellan Gunvor Moe Winther, Stor Vakt Kari Berg og Stor Marsjall Anne Harriet Kvalheim.

V.Foran: DSS Synnøve Oppegård, 40 års Veteran Laila Kristiansen og OM Ann Karin Tenggren