HISTORIEN SVERD I FJELL


 

Sommeren 2000 kom en anmodning fra Storlogen om å se på mulighetene

for en etablering av ny loge i distrikt 2.


 

I Loge nr 5 Vesterlen tok en del brødre initiativ for eventuell etablering

av en broderforening. I løpet av sensommeren ble det første møtet og

konstituering av ny broderforening gjennomført den 7. september 2000.

Hovedsakelig var det brødre fra Loge nr 5 Vesterlen, men også fra andre

loger i distrikt 2. Bl a. Eks DDSS Einar Haga fra Loge nr. 31 Erling

Skjalgsson og Eks DDSS Åge Rosenlund.


 

På det første møtet i Stavanger Broderforening I.O.O.F. , ble

br. Bernt Emil Endresen valg til formann og br. Hans Peter Forgaard

til sekretær.

I løpet av høsten og tidlig vinter, ble det gjennomført møter med den

hensikt å instituere en ny loge i distrikt 2 våren 2001.


 

Den 11. mai 2001, ble loge nr 140 Sverd i Fjell instituert i Ordensbygget

i Tjodolfsgt. 1 i Stavanger. Tiden fra etableringen av Broderforening

den 7. september 2000 til 11. mai 2001, må være rekordkort tid i

ordenssammenheng.

Chartermedlemmer i Loge nr. 140 Sverd i Fjell var br. Bernt Emil Endresen,

br. Hans Peter Forgaard, br. Mikal Mikalsen, br. Rune Farstad og

br. Sturle Smith, alle fra Loge nr. 5 Vesterlen.


 

En ny knoppskyting var gjennomført i Ordenen i distrikt 2, noe som er en del av dynamikken i ordenssammenheng.