Det første embedskollegiet i SVERD I FJELL ved institueringen 11. mai 2001

Sittende foran fra venstre: Skm. Rune Farstad, sekr. Hans Peter Forgaard,

OM Bernt Emil Endresen, UM Mikal Mikalsen, kass. Sturle Smith.

Stående fra venstre: YV Olav Salvesen, IV Svein Ivar Førland, Insp.Arild Ulseth,

CM h.ass Guttorm Wærholm, Kap. Oddbjørn Fjose, OM h.ass Tor Løge, UM h.ass

Olav Terje Johansson, CM Reidar Bjørnsen, arkivar Håvard Erga, musikkansvarlig

Per Gundersen