Loge nr. 140 SVERD I FJELL


 

Velkommen.

 

Mel. Når det våres…….


 

Vær velkommen til Odd Fellow

Kjære venner og hver bror.

Her er fred og her er varme

I vår loge SVERD I FJELL.

Vi skal verne om vårt vennskap

Dyrke kjærligheten frem.

Og ved sannhet skal vi være,

For hverandre på vår jord.

 

Vær velkommen i vår Loge  

Brodersegl er SVERD I FJELL.

Det skal verne om vårt vennskap

Og gi styrke til vår tro.

Om at kun ved fred kan bygges

Fremtidsdrømmen for vår jord.

Om at alle som her lever

Er en søster eller bror.


 

B.E. E./M.M.