Sittende fra venstre: Storrpr. Per Gundersen, OM Lasse Sønneland,

                                                   UM Godtfred Helge Helliesen

                Bak fra Venstre: Inspektør Inge Rune Bøe, Sekr. Bjørn Berger,

              Eks OM Arild Wetaas, Sk.m. Guttorm Wærholm , Kass Kjell Odd Høiland,

                                                    CM Odd Egil Tungesvik