Herman Anker

 

Gode brødre i Loge 59 Herman Anker.

Jeg har i dag fått brev fra Storlogen hvor de skriver følgende:

Stor Sire har besluttet, i samråd med Storlogens embedskollegium, at alle aktiviteter og møter i Odd Fellow Ordenen opphører fram til 15 august 2020.

Vi i embedskollegiet i 59 Herman Anker vil så langt som mulig holde brødre orientert om Coronaviruset utvikling i forhold til Logens virksomhet. Vi skal oversende eventuelle protokoller og info som kommer oss i hende i denne perioden vi nå er inne i. Det er noen store saker som vil bli utsatt til høsten, det er følgende:

  • 24.03 tildeling av Den Gode Vennskaps Grad til Henrik Elsebutangen og Roald Andre Slaatmo
  • 21.04 opptak av ny bror Trond Sigvathsen
  • 05.05 25 års vet. Ju. Til Odd Arvid Rustad

Dette vil bli utsatt til høst termin, her får vi komme tilbake til nye datoer. Vi beklager, men dette ligger utenfor vår styring.

Så kjære brødre, ta vare på hverandre – bruk telefon – hold kontakt med brødre og følg myndighetenes råd.

 

Med hilsen I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Harald Solberg

OM

 

 

************************************************************************************************************************************

              

Folkehelseinstituttets retningslinjer for arrangementer:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/

Åpne for alle

02
mar
Venneaften
Program settes opp senere.
19:00

For medlemmer

25
aug
Galla, (Innv.)
19:00
08
sep
Galla
19:00
22
sep
Instr.
Arbm. De yngres aften / ettermøte
19:00