Oversikt over rundskriv. Nyeste er oppført øverst.

Informasjon fra Storlogen

- Storlogen opphever Corona-restriksjonene 24. sept. 2021

- Nyere meldinger er publisert på OM-side. (Krever pålogging)

- Ekstraordinært nytt fra Storlogen 6. nov. 2020

- Nytt fra Storlogen pr oktober 2020. (Flyttet til OMs side)

- Nytt fra Storlogen pr september 2020. Les

- Møteregler gjeldende fra 15. august 2020. Les

- Nye møteregler i Corona-tiden fra Stor Sire. Les

- Nytt fra Storlogen 1. mai. Les

- Hilsen fra Stor Sire 27. mars. Les

- Stor Sire. Skriv av 24. mars om innstilling av møtevirksomhet frem til 15. aug. 2020. Les

- Stor Sire. Skriv om innstilling av møtevirksomhet fra 12. mars og inntil videre. Les

- DSS.  Rundskriv om innstilling av møtevirksomhet i Stortingsgaten 28 fra 11.mars. Les

- Stor Sire. Skriv om forholdsregler for å hindre smitte. 11 .mars. Les

Les mer på oddfellow.no

 

Informasjon fra Embedskollegiet i L20 Fridtjof Nansen

- OM. Informasjon om Corona-sitauasjonen pr november 2020. Les

- Brev fra OM vedrørende avlyste møter i sept. og okt. 2020

- Nye regler for logemøter gjeldende fra 15. august. Les

- OM. Informasjon om avvlyste Logemøter 12.mars - 2.april. Les

- Avvlysning av Kulturaften 26. mars. Les

- OM. Rutiner for god hygiene i Logen 11.mars: Les

Se også link til Overmesters side (krever pålogging)